Bestuur

Services

Voorzitster: Pauline Driesen

Secretaris: Quetin Wouter

Penningmeester: Beliën Tim

Logistiek en Instrumenten: Marc Claes

Claes Dorien

Iven Benny

Vanherck Jo

Wasbauer Arne

Verantwoordelijke Coronamaatregelen:
Wouter Quetin
wouterquetin@gmail.com